Zaoberáme sa navrhovaným rôznych propagačných materiálov: letáky, katalógy, prospekty, plagáty, kalendáre, brožúry, atď.

Vyvijame Váš vlastný individuálny návrh

Ak chcete vytvoriť akýkoľvek druh tlačených reklamných médií je nevyhnutne vynaložiť veľké množstvo práce ohľadom dizajnu a usporiadania, pretože cela reklamná kampaň vašej spoločnosti, a to nielen tlač, musí byť vykonaná v jednotnom firemného štýle. Všetko musí byť logické a prirodzené.

Žiadať o vývoj reklamnej produkcie

Vaše meno (povinne)

Váš e-mail (voliteľne)

Štýl

Požiadavky

Kontaktné údaje, ktoré musia byt zadane

Logo

Priložiť súbor