Pomôžeme vám zaviesť na trh nové výrobky, podporiť predaj alebo podporiť dopyt po tovare a službách, vytvoriť priaznivý imidž Vašej firmy.

Otvárate novú firmu?

Chcete viac zákazníkov?

Expandujete do novej oblasti?

Náš tím vám pomôže s tým!

Postaráme sa o všetky prípravy a plánovania

 • Spravíme marketingový výskum vo Vašom zameraní, zistime situáciu na trhu, vykonáme analýzu počiatočných podmienok konkurencie
 • Definujeme Vaše cieľový segment
 • nastavíme ciele plánovanej reklamnej kampane
 • Vyvinieme jedinečnú reklamnú stratégiu: koncepciu a základnú predstavu o správaní firmy
 • Vyberieme najlepšie spôsoby šírenia reklamy, frekvenciu a časovanie umiestnenia. Medzi najúspešnejšie a účelné spôsoby patria činnosti v niekoľkých smeroch
 • Vypočítame odhad nákladov
 • V závislosti od dostupného rozpočtu, volíme najoptimálnejšie spôsoby, ako prinášajúce maximálny obrat.
 • Vyvinieme propagačné správy, texty, reklamnú produkciu
 • Vytvoríme podrobný plán umiestnenia a zverejňovania reklamy
 • Organizujeme prácu spoločnosti v počas priebehu reklamnej kampane
 • Posúdime účinnosť reklamnej kampane po jej dokončení