Reklamná agentúra ASTRAMEDIA sa skladá z tímu profesionálov s odbornými znalosťami v každej oblasti poskytovaných služieb po dobu dlhšiu ako 5 rokov. Naším poslaním je plne uspokojiť potreby zákazníkov, vykonaním kvalitnej práce a včas, pomocou kreatívnych nápadov a najnovšej technológie spravovania podnikania pomoc a rozvoj Vášho podnikania v najkratšom možnom čase a s maximálnymi výsledkami Hlavným princípom ASTRAMEDIA – úzka spolupráca s klientmi, optimalizovaný reklamný rozpočet a vysoká efektivita reklamných kampaní. Počas ktorej vykonávame analýzu silných strán vášho podnikania, skúmame trh Vašich služieb a ponúkame konkurencieschopnú metodiku vývoja, skúmame preferencie cieľového segment

Naše služby

 • propagačné predmety (katalógy, prospekty, brožúry, plagáty, letáky, vizitky)
 • Spracovanie firemného štýlu (značky, logá) a
 • značkové suveníry (kľúčenky, odznaky, zapaľovače, perá, popolníky, čiapky, tričká, tašky, značkové obalové materiály)
 • autorské pravá, pomenovanie, prepisovanie
 • Prieskum trhu
 • reklamná kampaň
 • Tvorba webových stránok
 • prevedenie (kvalitná realizácia myšlienok vo výrobe tlačených materiálov, reklamy v novinách, na internetových stránkach atď.)

Naše výhody

 • nízke ceny
 • rusky hovoriaci konzultanti
 • individuálny prístup ku každému klientovi
 • talentovaný profesionálny tím